Mens verden hele tiden byr på nye utfordringer innen mobilitet, fortsetter
Jeep® å være et symbol på frihet og eventyr for kommende generasjoner.
For å oppnå dette, bruker Jeep® bærekraft og sosial bevissthet som ledeord og retningslinjer.

Konseptet "e-mobilitet" hos Jeep® har elektrifisering som kjerne og bygger på grunnpilarene effektivitet, ytelse og ansvar.

Slik ble 4xe født.

Dette er grunnen til at 4xe er begynnelsen på en nyskapende epoke i varemerkets historie.