Hva er forskjellen mellom Full-Time og Part-Time 4WD systemene?

Full-time 4WD systemet utnytter center differential, som gjør at front og bakre drivaksler kan svinge i forskjellige hastigheter, og dermed tillate kjøring på tørre overflater under normale kjøreforhold. Part-time 4WD systemet bruker ikke center differential og låser dermed front og bak drivakslene sammen. Med part-time systemet bør 2WD være aktivert under normale kjøreforhold, og 4WD modus må kun brukes i terreng eller på våte eller glatte veiforhold.

Hvorfor kan man ikke bruke Part-Time 4WD på tørre overflater?

Part-time 4WD systemet låser front og bakre drivakselene sammen, og danner en kjørestil som ikke tillater differential action mellom front og bak drivakselene. Støy og slitasje på binding (Crow Hop) kan oppstå når det kjøres mye på tørre overflater eller i svinger. Unødvendig varme kan påføres bindingen, som igjen fører til raskere slitasje og svikt.

Hvorfor oppstår "Crow Hop"?

Når et kjøretøy svinger, roterer hvert hjul i en annen radius i forskjellige avstander og hastigheter. Hvis kjøretøyets for- og bakaksler er låst sammen og svinger på en tørr overflate, resulterer det i forskjellige hjulhastighet som kan føre til at bindingen i drivlinjen slippes ut med et "bang" eller vibrerer/rister når et av dekkene mister trekkraft.

Når kan 4WD høy-frekvens aktiveres?

4WD høy-frekvens kan aktiveres når kjøretøyet står stille eller er i bevegelse. Hvis kjøretøyet er i bevegelse, kan 4WD høy-frekvens aktiveres med hastighet opptil 55 km/t.

Hvor lenge kan man kjøre i 4WD høy-frekvens?

Med part-time systemet anbefales kjøring i 4WD høy-frekvens under våte, løse eller glatte veiforhold. Mens med full-time systemet trenger man ikke å være bekymret for å bytte til 2WD-modus når veiforholdet forbedres.

Hvor fort kan man kjøre med 4WD lav-frekvens?

Du bør ikke overstige 40 km/t.

Hva er 4WD lav-frekvens?

4WD lav-frekvens er en modus som er spesielt utviklet for midlertidig bruk ved behov for ekstra og maksimal trekkraft. Front og bak drivakslene er låst sammen, og kraften til motoren gjør det mulig å multiplisere dreiemomentet. Unngå å aktivere eller deaktivere lav-frekvens når kjøretøyet er i bevelgelse (mer enn 2-3 km/t) og ikke bruk denne modusen for normal kjøring.

Kan man skifte til 4WD lav-frekvens i hvilken som helst hastighet?

Nei. Når kjøretøyet begynner å rulle ved 3-5 km/t, skift automatisk gir til nøytal eller press på clutch-pedalen for manuell gir. Mens kjøretøyet kjører på 3-5km/t, skift transfer case til nøytral og i lav-frekvens modus.

Hvor fort kan man kjøre i 4WD lav-frekvens?

Du bør ikke overstige 40 km/t

Kan 4WD lav-frekvens aktiveres når kjøretøyet står stille?

4WD lav-frekvens kan aktiveres når kjøretøyet står stille, men det kan oppstå problemer med girene dersom den ikke er riktig justert. Vi anbefaler å aktivere lav-frekvens når hastigheten senkes til 3-5 km/t og deretter skifter til nøytral. Mens kjøretøyet er i bevegelse, beveg spaken til four-low posisjon og deretter skift til ønsket gir. Se i brukerhåndboken for detaljerte instruksjoner.

Hva skjer hvis man aldri bruker Selec-Terrain® bryteren?

I AUTO-modus velger kjøretøyet automatisk det riktige kjøre-modusen basert på tilstanden som blir registrert.

Må kjøretøyet stå parkert eller være i bevegelse for å ta i bruk Quadra-Lift ® air suspension eller Selec-Terrain® systemet?

Kjøretøyet kan enten stå parkert eller være i bevegelse for å ta i bruk Quadra-Lift ® air suspension eller Selec-Terrain® systemet. Når kjøretøyet er i bevegelse, kan sjåføren manuelt velge høydeinnstillingen for Quadra-Lift® systemet, eller la bilen automatisk velge den optimale innstillingen. Sjåføren kan ta i bruk Selec-Terrain® for å optimalisere drivlinjen og bremsestyringssystemet for et bestemt terreng. Det er hastighetsbegrenser for de ulike Quadra-Lift® høydeinnstillingene. For eksempel kan sjåføren aktivere parkerings-modus ved hastighet under 19,3 km/t. Mens systemet senkes til parkeringshøyde når kjøretøyet er under 9,6 km/t. Denne funksjonen sikrer at kjøretøyet har parkeringshøyde når du forlater bilen. Off-road høyder har også hastighetsbegrenser for å kunne opprettholde en komfortabel kjøretur.